Europa Donna Belgium

De strijd tegen borstkanker blijft zeer actueel. Teveel vrouwen krijgen met deze ziekte te maken.

Europa Donna Belgium, de belgische afdeling van Europa Donna, het europees verbond tegen borstkanker, is een strijdende vereniging die vrouwen samenbrengt, ondersteunt en op de hoogte houdt. 

Europa Donna Belgium richt zich tot regeringen, overheden, overheidsinstellingen, instellingen in de gezondheidszorg, vrouwenorganisaties, wetenschappers, de media en de publieke opinie. Deze contacten hebben belangrijke verwezenlijkingen en verbeteringen meegebracht : de borstkankeropsporing, de borstklinieken,terugbetalingen, psychosociale ondersteuning, interparlementaire werkgroep, de Belgian Breast Meeting : interdisciplinaire wetenschappelijke 2-jaarlijkse bijeenkomst

Europa Donna Belgium biedt vrouwen de mogelijkheid om zich te informeren. Vrouwen kunnen echter ook, door te lid te worden, de sensibiliseringsacties naar politici en media ondersteunen. Deze acties worden uitgewerkt door communautaire werkgroepen, die de gevoeligheden inzake taal en cultuur in België respecteren, in die werkgroepenzijn gezondheidswerkers, patienten en ex-patienten actief.

Nieuw op www.europadonna.be

Op de agenda van onze activiteiten :

  • Newsletter 2017

  • Ontvang je sleutelhanger Europa Donna België in 2017
  • 9 dec 2016 - congres van Koninklijke Belgische Vereniging voor fysische geneeskunde & revalidatie
  • 18-20 novembre 2016 - European Breast Cancer Advocacy Training

  >> Zie de lijst van onze activiteiten >>

  Informatie over borstkanker

  Informatie over borstkanker :

  • de strijd tegen borstkanker, de borstkankeropsoporing, de primaire preventie, borstkllinieken, de wetgeving,
  • rond de ziekte, de zelfhulpgroepen, de psychologische ondersteuning, borstkanker en kinderen, in vorm blijven
  • maar ook over de partners van EDB, de guidelines in verband met het borstkankerprobleem, de officiële websites, de klinische opzoekingen en de wetenschappelijke verenigingen

  Raadpleeg dan de hyperlinks van Europa Donna Belgium.

  Europa Donna Belgium

  Het niews

  >> Onze toekomstige activiteiten >>

  International Breast Health Day

  Healthy Lifestyle for Breast Health

  Breast Health Day 2016

  Contactgegevens

  Europa Donna Belgium vzw
  W. Churchill-laan 11/30
  1180 Brussel
  Email :